Image

Поліморфізм рисунку «сивої» плями на листках Trifolium repens L. як біоіндикатор забруднення ґрунтів сільськогосподарсько змінених територій

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню залежності ступеня фенотипічної та генотипічної різноманітності популяцій Trifolium repens L. за наявністю і формою «сивої» плями на листку від рівня забруднення навколишнього середовища. Доведено, що оцінити рівень антропогенного навантаження на територію, зокрема, забруднення ґрунту і рослин токсикантами та мутагенами, можна за допомогою фенотипічних біоіндикаторів. За висновками ряду науковців одним з таких біоіндикаторів може бути форма «сивої» плями на листку Тrifolium repens та частота окремих фенотипів та генотипів за даною ознакою. У цьому контексті ми зробили спробу дослідити можливість використання поліморфізму популяцій Тrifolium repens за рисунком «сивої» плями на листку для біоіндикації хімічного забруднення ґрунтів антропогенно змінених територій. Результати дослідження показали наявність кореляції між частотою окремих фенотипів та умістом у ґрунті територій різного сільськогосподарського призначення нітратного азоту та важких металів. Однак, щоб зрозуміти, чи можна ознаку «сива» пляма на листку Тrifolium repens використовувати як фенотипічний біоіндикатор забрудненості ґрунтів, потрібно продовжити дослідження із застосуванням додаткових функціональних залежностей, за якими визначають співвідношення між різними показниками біосистем.

Навчальний заклад: Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"

Автор: Темченко Єлізавєта Юріївна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Загальна біологія

Область: Сумська область