Image

Синтез гетероциклічних сполук на основі похідних сечовини та прогнозування їх біологічної активності

Опис:

Пошук простих шляхів синтезу нових гетероциклічних біологічно активних речовин є актуальним завданням. Вихідні речовини проведеного синтезу поєднують в одній молекулі структурні фрагменти двох різних класів сполук, тому є гарними синтонами для синтезу на їх основі нових гетероциклічних похідних.Актуальність досліджуваної теми зумовлена необхідністю розробки оптимальних методів отримання гетероциклічних сполук, оскільки вони виявляють біологічну активність. Метою роботи є синтез похідних 1,3-бензоксатіол-2-ону реакцією з нуклеофілами та визначення за допомогою програми PASS можливої біологічної активності.У результаті роботи було розроблено нову методику синтезу похідних 1,3-бензоксатіол-2-ону. Та визначена їх біологічна активність.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Щербакова Аліна Юріївна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Донецька область