Image

Конструктор штучних нейронних мереж

Опис:

Розроблений в процесі виконання дослідження конструктор штучних нейронних мереж є цілісною програмною системою, що дозволяє користувачу за допомогою графічного інтерфейсу будувати моделі нейронних мереж довільної конфігурації, а також проводити обчислення за алгоритмом, який адекватно формується внутрішнім інтерпретатором відповідно до побудованої графічної схеми. Використані технології ООП забезпечили можливість формування ієрархій класів і об'єктів, відповідно до структури сконструйованої мережі.Проведені модельні дослідження показали ефективність розробленої системи, особливо у випадках конструювання нейронних мереж нестандартних конфігурацій та з використанням нестандартних функцій активації, потрібних для належної роботи певних ШНМ. У випадках таких нейромереж застосування існуючих реалізацій, зокрема в прикладних математичних, вимагало б від користувача глибшого знання технологій штучного інтелекту та навичок програмування певних складових частин.Програмний продукт створений з використанням модульних та розширюваних компонентів, що надає змогу модернізувати конструктор у майбутньому. Розроблений програмний продукт може бути використаний дослідниками та науковцями для дослідження впливу різних функціональних параметрів та топологій на результати процесу навчання та роботи ШНМ, що дає змогу підбирати архітектуру ШНМ для прикладних задач.

Навчальний заклад: Національний університет "Львівська Політехніка"

Автор: Мамчур Михайло Валентинович

Відділення: Комп’ютерних наук

Секція: Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Область: Рівненська область