Image

Динаміка рівнів води річки Ворскли у межах м. Полтави за багаторічний період

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу динаміки рівнів води річки Ворскла у адміністративних межах міста Полтави з метою встановлення залежності змін рівневого режиму ріки з посиленням антропогенного впливу за багаторічний період.Досліджено особливості рівневого режиму річки Ворскла у межах міста Полтави, та фактори що їх зумовлюють. Режим рівнів води р. Ворскли біля м. Полтава умовно розділено на два періоди: до і після 60-х років минулого століття. У першому переважаючим був вплив природних чинників формування. Для другого періоду дуже помітним став вплив гідротехнічних споруд; Нижньомлинського та Вакуленського шлюза-регулятора.Проаналізовано графічну систематизацію зміни рівнів води за період з 1958 по 2019 роки. Визначено стійку тенденцію до зростання середніх річних та мінімальних рівнів води на гідропосту Полтава, а також тенденцію до зниження максимальних рівнів і річної амплітуди рівня води. Обгрунтовано зумовленність змін рівневого режиму річки Ворскла у межах м. Полтави.На основі детального аналізу архівних матеріалів, рукописних щоденників, фотознімків часів Другої світової війни, виконаних у місті Полтаві під час катастрофічного водопілля 1942 р., зроблено співставлення з реальними відмітками місцевості та розрахунок максимального рівня води цього водопілля. Отримане значення рівня води дорівнює 1074 см над нулем графіка водпоста, що на 131 см вище зафіксованого максимального рівня води у 1953 році.

Навчальний заклад: ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченко

Автор: Зубенко Сергій Сергійович

Відділення: Наук про Землю

Секція: Гідрологія

Область: Полтавська область