Image

«Весна народів» 1848–1849 рр.: здобутки українців і поляків

Опис:

Революція 1848–1849 рр. стала важливою віхою в історії українського та польського народів. На початку «весни народів» відбулися активні революційні виступи, які були складовою частиною загальноєвропейської революції. Революція 1848–1849 рр. виявила не лише гостру необхідність соціально-економічних перетворень, а й поставила на порядок денний проблему національного самовизначення українців і поляків. Найбільшим досягненням українців у період «Весни народів» 1848 р. стало утворення і функціонування ГРР, яка виступила з вимогою поділу Галичини за національним принципом на польську і руську провінції. Не менш важливим було видання першої української газети «Зоря Галицька».Висвітлено досягнення поляків у ході революції. Із перших днів повстання польські діячі не бажали враховувати і підтримувати українські національні вимоги і перебували на великодержавних позиціях. Представники польського руху виступили з програмою широких демократичних перетворень і реставрації втраченої державності, сформували загони народного ополчення – гвардію народову, висунули конкретні вимоги перед австрійським урядом та утворили власну політичну організацію – Центральну Раду Народову, також до досягнень поляків у ході революції можна віднести утворення «Руського собору», вихід «Дневника Руського».У цілому революція 1848–1849 рр., без сумніву, стала переломним етапом в історії Галичини. Завдяки «Весні народів» українці отримали нагоду самовиразитися як нація, сформувати ідеологію національного руху.

Навчальний заклад: Зборівська державна українська гімназія імені Романа Завадовича

Автор: Ремеза Ігор Володимирович

Відділення: Історії

Секція: Всесвітня історія

Область: Тернопільська область