Image

Державне регулювання цін в економіці України

Опис:

Дослідницька робота присвячена аналізу ефективності сучасної системи державного регулювання цін в економіці України. У роботі з’ясовано сутність ціни як інструменту ринкової економіки, визначено функції, які вона виконує. Обґрунтовано причини, що зумовлюють необхідність державного втручання у ринкове ціноутворення та проаналізовано інструментарій і методи державного регулювання цін. Вивчено закономірності та тенденції державної цінової політики у різних моделях економічних систем.Проаналізовано нормативно-правове забезпечення державного втручання у процеси ціноутворення в національній економіці. Розкрито зміст функцій, що виконують загальнодержавні, регіональні та відомчі установи, які входять до системи органів державного ціноутворення.Досліджено особливості державного регулювання процесу ринкового ціноутворення на ринку продовольчих товарів, пасажирських перевезень, лікарських засобів, енергоносіїв, на ринку праці. Зроблено оцінку соціально-економічної ефективності методів державного регулювання ціноутворення в Україні та на основі вивченого світового досвіду запропоновано шляхи удосконалення процесу державного регулювання цін в економіці України.

Навчальний заклад: Львівський національний університет імені Івана Франка

Автор: Криванчик Наталія Романівна

Відділення: Економіки

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Львівська область