Image

Застосування методу математичної індукції до розв’язування геометричних задач

Опис:

Наукову роботу присвячено дослідженню застосування методу математичної індукції при розв’язуванні геометричних задач, значна частина яких носить олімпіадний характер.Роль методу математичної індукції недостатньо висвітлена в шкільному курсі геометрії. Попри це, існують геометричні задачі підвищеного рівня складності, розв’язання яких ґрунтується на застосуванні вищезгаданого методу, що й зумовило вибір напряму наукового дослідження.У науковому дослідженні проаналізовано історичні аспекти розвитку індуктивних методів доведення та формування методу математичної індукції. Розглянуто теоретичні основи методу математичної індукції.Підібрано, розв’язано й класифіковано різні типи геометричних задач, розв’язання яких ґрунтуються на застосуванні методу математичної індукції. Використання досліджуваного методу дозволяє розв’язувати більш широкий клас задач, зокрема завдань олімпіадного характеру.Аргументовано необхідність розширення вивчення методу математичної індукції в шкільному курсі математики та при підготовці до олімпіад, конкурсів. Проаналізовано можливості, доцільність та ефективність використання вищезгаданого методу при розв’язуванні олімпіадних завдань.

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»

Автор: Соколова Тетяна Ігорівна

Відділення: Математики

Секція: Прикладна математика

Область: Волинська область