Image

Система коагуляціцї та уловлення субмікронних часток золи ТЕС

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено підвищенню ефективності уловлення надмілких твердих летючих викидів з котлоагрегатів теплових електростанцій, що відкриває перспективи застосування бурого вугілля та інших місцевих низькосортних відновлювальних та викопних теплоносіїв, як вагомої альтернативи антрацитовим сортам вугілля, видобуток якого здійснювався в основному на тимчасово непідконтрольних територіях Східного Донбасу. Досліджено та експериментально підтверджено за допомогою розробленого і виготовленого обладнання позитивний ефект застосування схрещених акустичних полів для коагуляції летючих часток золи до розмірів, які ефективно вловлюються електрофільтрами. Запропоновано ефективну систему очистки осаджувальних електродів з застосуванням вібраційного турбулізатора. В роботі підкреслено позитивний соціальний та економічний ефект від практичного впровадження запропонованих конструктивних та технологічних рішень, що дозволяє значно знизити екологічне навантаження на повітряний басейн територій, прилеглих до теплогенераторів.

Навчальний заклад: Ладижинська ЗОШ 1-2 ступенів №2

Автор: Кучерявий Юрій Олегович

Відділення: Технічних наук

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Вінницька область