Image

Вплив вуглеводів на карбонілювання білків у нокаутної CAT2CAT3 лінії рослин ARABIDOPSIS THALIANA за дії теплового стресу

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено молекулярній відповіді рослин на дію теплового стресу.Останнім часом внаслідок високого техногенного прогресу все більше збільшується негативний наслідок антропогенної діяльності на біосферу, що супроводжується глобальними змінами клімату. Одним з таких змін є потепління. Найчутливішими до високих температур є рослини, що супроводжується їх пошкодженням та в подальшому загибелі. Тому ідея дослідження : молекулярні та біохімічні зміни в клітині рослин за дії теплового стресу, виникла при спостереженні масштабів як і глобального потепління, так і загибель сільськогосподарських культур, що супроводжується великими економічними втратами .Нами досліджено основний маркер оксидативного стресу в клітинні—продукти окисної модифікації білків—зміни концентрації карбонільних груп. При чому в якості модельних об’єктів крім рослин дикого типу, були обрані рослини з нокаутними генами cat2 та саt3 (гени, що кодують каталазу—один з основних ферментів антиоксидантної системи). Дані дослідження проводились за рахунок попередньої стресової обробки рослин та в подальшому з використанням спектрофометра.В рамках проєкту досліджено клітинну відповідь на тепловий стрес, та молекулярні зміни в рослинній клітині за його дії; роль каталази та вуглеводів при тепловому стресі. Отримані дані можна в подальшому використати для створення трансгенних рослин, які будуть стійкими до дій високих температур.

Навчальний заклад: Чернівецький ліцей №3 медичного профілю

Автор: Шарлай Олександр Олександрович

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Селекція та генетика

Область: Чернівецька область