Image

Моделювання руху Місяця

Опис:

Гравітаційний вплив Землі та Сонця спричиняють складний дійсний рух Місяця. Проте можна досить точно описати закономірності та особливості у його русі на відміну від великих планет Сонячної системи та їх супутників. Тому вивчення руху Місяця є важливим завданням небесної механіки. Ми проаналізували тривалість синодичних місяців 1980-2020рр, побудували графік, який ілюструє коливання тривалості синодичного місяця та створили математичні моделі для пояснення коливання тривалості синодичного місяця. Вивели формулу для обчислення синодичного періоду, яка є досить точною. Також ми розробили схему, по якій створили тривимірну механічну модель орбітального руху Місяця яка ілюструє проходження Місяця через перигей та апогей, нерівномірний рух супутника по орбіті, обертання площини лінії апсид у тому ж напрямку що і Місяць, обертання площини лінії вузлів у протилежному напрямку з більшим періодом та нахил площини орбіти Місяця до екліптики.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Кравчук Ірина Василівна

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Астрономія та астрофізика

Область: Полтавська область