Image

Інтерпретація слів-символів у художньо-образному світі Г. С. сковороди ТА Б.-І. Антонича

Опис:

У дослідженні здійснено спробу розглянути художньо-образні особливості й дотичності світоглядів Г. С. Сковороди та Б.-І. Антонича, зіставити окремі космогонічні, біблійні слова-символи та слова-символи на позначення явищ природи в їхніх творах, спираючись на національне світобачення українців, простежити тематичну спорідненість творів письменників. Для Г. С. Сковороди велике значення мали християнські символи, проте значна частина символів прийшла в його світоглядну модель від уявлень древніх слов’ян. Б.-І. Антонич у своїх творах, з одного боку, широко використовує біблійну та фольклорну традицію, спирається на досвід своїх попередників, зокремаГ. С. Сковороди, однак домислює власні конотації, творить таке мовно-образне середовище, де по-новому висвітлюються значеннєві грані символів. Обидва митці були переконані, що прагнення людини до пізнання ототожнюється з прагненням людини до Бога, а, пізнаючи Бога, людина пізнає саму себе.

Навчальний заклад: Національний юридичний університет імені Я. Мудрого

Автор: Логовічов Ілля Олександрович

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Українська література

Область: Донецька область