Image

Скандинавська міфологія у сучасній англійській та американській літературі жанру фентезі

Опис:

Актуальність проєкту полягає у дослідженні сучасних творів фентезі в англоамериканському словесному мистецтві, які останнім часом набувають особливої значущості. Зростанню популярності літератури фентезі на сьогодні також сприяють розвиток інформаційних технологій, вплив масової літератури та поширення попиту кіноіндустрії на сюжети означеного жанру, де перевага надається інтризі та сюжетній динаміці. Література фентезі актуалізує міфологічне, сакральне знання про всесвіт, однак подається воно у полегшеній для сприйняття розважальній формі. У процесі дослідження ми ознайомилися з історію жанру фентезі в англійській та американській літературах, розглянули сюжети, мотиви та головних персонажів скандинавської міфології, проаналізували мотиви скандинавської міфології у англійській та американській літературі жанру фентезі. У проєкті розглядається цілісне дослідження скандинавської міфології у англійській та американській літературі, зокрема твори Ріка Ріордана, Марка Лахлана, Джоан Ролінг, Елізабет Бойє, Джона Толкіна, Ніла Ґеймана. На підставі детального розгляду феномену фентезі, окреслення його джерел, виокремлення провідних характеристик ми стверджуємо, що фентезі таки новітній літературний жанр із притаманними лише йому ознаками, який увібрав деякі риси архаїчної міфології, архетипи. А проведений нами зіставний аналіз демонструє, що англомовне фентезі, вкрай несподіване літературне явище другої половини ХХ століття, яке увібрало цілу низку ознак скандинавської міфології.

Навчальний заклад: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Автор: Гунько Станіслав Іванович

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Тернопільська область