Image

Поховальний обряд катакомбної культурно–історичної спільності (на матеріалах розкопок у Бердянському та Пологівському районах Запорізької області)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу поховального обряду катакомбної культурно-історичної спільності за матеріалами розкопок у Бердянському та Пологівському районах Запорізької області.Форми та специфіка поховальних обрядів завжди давали можливість дослідити стародавній період народів або культур, адже саме поховання в більшості випадків дає уявлення про особливості суспільної ієрархії, ставлення до мертвих, специфіки повсякденного життя. Пам'ятники археології в означеному аспекті – це унікальні свідки минулого, важливі джерела, які свідчать про історичний розвиток попередніх поколінь.Одним із найважливіших завдань археологічної науки є реконструкція за допомогою власного наукового інструментарію духовної культури конкретного народу. На сьогодні саме завдяки археології ми можемо говорити про взаємопроникність культур та цілих історичних епох, що переходили одна в іншу, залишаючи по собі цілий культурний пласт традицій та вірувань для наступних поколінь.Катакомбна культура в окресленому сенсі особлива, адже вивчення її історії можливе лише завдяки археології через призму поховального обряду, оскільки поселення цієї культури практично невідомі, за винятком хіба що місць тимчасових стійбищ з дуже бідним культурним шаром.

Навчальний заклад: Бердянський Державний Педагогічний Університет

Автор: Ревін Іван Олексійович

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Запорізька область