Image

Пряма Сімсона

Опис:

Дослідницька робота полягає у більш ґрунтовному дослідженні властивостей прямої Сімсона, виявленні схожих властивостей для деяких фігур відмінних від трикутника, можливості застосування отриманих знань на уроках геометрії, на факультативних заняттях, при підготовці та проведенні предметних олімпіад.Систематизовано властивості прямої Сімсона, досліджено деякі узагальнення прямої Сімсона, запропоновано власні нетривіальні задачі та розглянуто нові для мене методи розв’язання геометричних задач, наприклад, аналітичний метод (застосування комплексних чисел).Наведено приклади використання прямої Сімсона при доведенні відомих задач; опрацьовано програму GeoGebra, у якій можна робити рисунки до задач, унаочнювати їх геометричні властивості.Результати досліджень із цієї теми можуть бути використані при створенні програмних продуктів у комп’ютерній графіці та сферах web-дизайну.

Навчальний заклад: Київський національниий університет ім. Тараса Шевченка

Автор: Дзюняк Олександр Олексійович

Відділення: Математики

Секція: Математика

Область: Вінницька область