Image

Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу правового регулювання інформаційної безпеки в Україні та визначенню пріоритетних напрямів його удосконалення. Нами досліджено основні аспекти та питання визначення понять національної та інформаційної безпеки. Розкрито співвідношення інформаційної та кібернетичної безпеки через розгляд кібернетичного простору як елементу інформаційного простору держави.Охарактеризовано особливості правового регулювання інформаційної безпеки в Україні. Здійснено правовий аналіз сучасних загроз інформаційній безпеці України. Зазначено, що в офіційних правових документах виділяють такі загрози інформаційної безпеки країни, як поширення недостовірної інформації, зовнішні впливи на суспільну свідомість, інформаційні впливи стосовно недоторканності, неконтрольована діяльність деяких засобів масової інформації. Акцентовано увагу на удосконаленні чинного законодавства України з питань інформаційної безпеки держави. Запропоновано пріоритетні напрями розвитку правових основ державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки України.

Навчальний заклад: Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради

Автор: Скороход Дарина Віталіївна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Правознавство

Область: Волинська область