Image

Дослідження швидкості охолодження речовини

Опис:

В роботі засобами цифрової лабораторії експериментально підтверджено, що швидкість охолодження речовини прямо пропорційна до різниці температур між нагрітим тілом і оточуючим середовищем. Виведено формулу залежності температури від часу та експериментально її підтверджено. Також досліджується, що впливає на зміну швидкості охолодження. Доведено, що температура тіла зменшується експоненціально по мірі охолодження, наближаючись до температури оточуючого середовища. При збільшенні маси рідини її швидкість охолодження зменшується. При збільшення площі вільної поверхні рідини її швидкість охолодження зростає. В роботі представлені графіки температури від часу, за допомогою яких можна легко зрозуміти від чого і як залежить швидкість охолодження. Також розв’язано декілька задач на теплообмін як теоретично, так і експериментально.

Навчальний заклад: Житомирський міський ліцей №1

Автор: Журавльов Андрій Валерійович

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Експериментальна фізика

Область: Житомирська область