Image

Релігійно-міфологічні уявлення доби енеоліту - бронзи (за матеріалами ямної культури)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу релігійно-міфологічних уявлень доби енеоліту – ранньої бронзи ( за матеріалами ямної культури).Перехід археологічної науки в кінці XX ст. на рівень історичних реконструкцій зумовив інтерес до вивчення релігійно-міфологічних уявлень дописемних народів. Новий науковий напрямок отримав назву – тафологія. Вивченню поховальних культів племен ямної культури Надпоріжжя присвячені наукові роботи І.Ф. Ковальової, З.П. Мариною, Д.Л. Тесленко та ін. На підставі дослідження вітчизняної та зарубіжної історіографії виділені ключові маркери дослідження світогляду первісних людей. В роботі специфіку релігійно-міфологічних уявлень розкрито через аналіз функціональної структури поховальних пам`ятників (курганний могильник – курган – поховання).В рамках проекту проведена історична реконструкція уявлень племен ямної культури, що були пов`язані із захороненням померлих членів соціуму. Визначена сукупність традиційних знань, які стосуються різних форм та способів поводження з тілом померлого

Навчальний заклад: КЗО "Солонянське НВО"

Автор: Габор Кирило Андрійович

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Дніпропетровська область