Image

Функція стану напруженої струни в двовимірному однорідному середовищі

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню руху струни в двовимірному однорідному середовищі, як крайову задачу теорії диференціальних рівнянь.Математичні моделі – це знакові моделі, в яких об’єкти дослідження замінюються словами або символами. Основне завдання математичної фізики полягає в аналітичному вивченні скалярних, векторних і тензорних полів фізичних величин.Багато з дійсних процесів піддаються описанню за допомогою диференціальних рівнянь вищих порядків, за допомогою розв’язку даних рівнянь та зі застосуваннями обмежень можна моделювати процеси за допомогою ЕОМ. В даній розглянуто саме розв'язане рівняння стану напруженої струни в двовимірному середовищі, а саме залежність стану від часу руху та координати. За допомоги обчислювальних можливостей стаціонарного ПК було знайдено аналітичний розв’язок для певних чисельних реальних ситуацій та функціональну залежність була змодельована мовою програмування Python для наведення графіку даної функції, також за допомоги засобів мови програмування Python було саме змодельовано процес руху струни з заданими початковими умовами. Для порівняння наведено декілька програмних реалізацій побудови стану струни у певний період часу та наведено таблиці значень.

Навчальний заклад: Випаснянська загальноосвітня школа і-ііі ступенів #1

Автор: Гаврилюк Юрій Валентинович

Відділення: Математики

Секція: Прикладна математика

Область: Одеська облась