Image

Вірогідний ансамбль Софії Київської у ХІ - ХІІ ст.

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу топографії розміщення складових частин вірогідного ансамблю Софії Київської у ХІ – ХІІ ст. та систематизації інформації щодо нього. Через не систематичність проведених у ХІХ – ХХ ст. розкопок на теренах Національного заповідника «Софія Київська» та втрату деяких документів щодо проведених розкопок, доволі складно уявити собі повну картину того, що взагалі знаходилося на цій території у ХІ – ХІІ ст., особливо враховуючи сучасну забудову міста Києва. Саме через це автор поставив перед собою завдання провівши структурний аналіз споруд ХІ – ХІІ ст. на територіях, прилеглих до Софії Київської за історичними і писемними джерелами, матеріалами археологічних досліджень, скласти мапу розташування споруд ХІ – ХІІ ст. на теренах заповідника «Софія Київська» та прилеглих до неї територіях у межах сучасного міста.Досліджуючи архітектурне планування садиби Софії Київської та оточуючих її територій, автор розглянув відкриті да досліджені археологами споруди, провівши їх систематизацію за критерієм розташування відносно території заповідника, тобто окремо виділив ті, які знаходяться за його межами і окремо ті, які були відкриті на його території.У результаті дослідження автором було нанесено на мапу сучасного міста об’єкти ХІ – ХІІ ст., що виявлені на наш час у відповідному масштабі та місці розташування, також показано припустиме розміщення, на думку автора, інших об’єктів ХІ – ХІІ ст.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (історичний факультет)

Автор: Бухаріна Поліна Олегівна

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: м. Київ