Image

Розробка автоматизованої системи для розумного будинку на базі протоколу MQTT

Опис:

Мета нашої роботи полягає розробці власної моделі та створенні прототипу розумного будинку на основі мережевого протоколу MQTT, котрий забезпечує обмін повідомлення між пристроями різного призначення, принципів дії та виробників. Тим самим такий підхід дасть можливість об’єднати розрізнені елементи в систему, що працює по TCP/IP. Нами було розроблено власну модель «розумного будинку». Для створення “розумного” будинку нами було придбано два мікроконтролери ESP8266, а також датчик вологості та температури і реле.

Навчальний заклад: НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

Автор: Храмченко Анатолій Сергійович

Відділення: Технічних наук

Секція: Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Область: Сумська область