Image

Лінгвальні засоби заперечення в англійській мові (на матеріалі роману-антиутопії Р.Бредбері «451 градус за Фаренгейтом»)

Опис:

Науково-дослідницький проєкт присвячено аналізу функціонування лінгвальних засобів заперечення в англійській мові.Обґрунтовано універсальність лінгвістичної категорії заперечення. Розкрито специфіку функціонування засобів заперечення в англійській мові на морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях. Побудовано лексико-граматичне поле заперечення в англійській мові, яке складається з домінанти, ядра та периферії.На матеріалі роману Р.Бредбері «451 за Фаренгейтом» проаналізовано частотність використання різних засобів заперечення в англомовному художньому тексті та особливості функціонування домінанти, ядра і периферії лексико-граматичного поля заперечення. Визначено, що найпродуктивнішими засобами заперечення в англійській мові є заперечні оператори not і no, заперечний займенник nothing, прислівник – never, прийменник –without, префікс un-, суфікс – -less, а непродуктивними для цього твору виявились заперечні словотвірні морфеми та фрази, що підсилюють заперечення.

Навчальний заклад: Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області

Автор: Ємельяненко Максим Олегович

Відділення: Мовознавства

Секція: Англійська мова

Область: Сумська область