Image

Образ сучасної жінки в прозі Євгенії Кононенко

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу образу сучасної жінки в прозі Євгенії Кононенко. У ході дослідження було виявлено й проаналізовано новий тип героїні в новелах “Драні колготки”, “Нові колготки”, “5 хвилин ніжності ”, “33 соната ”. Визначено специфічні риси образу сучасної жінки, мотивацію її вчинків у різнопланових життєвих ситуаціях. З'ясовано морально-етичні пріоритети героїнь, динаміку жіночих характерів у творах Є. Кононенко. Окреслено особливості художньої манери мисткині, з'ясовано елементи постмодернізму в її творах. Дослідження складається зі вступу, у якому зазначені актуальність, об'єкт, предмет, мета, завдання, зумовлені темою; двох розділів, висновків, списку використаної джерел, додатків. Матеріали роботи стануть у пригоді всім тим, хто цікавиться сучасною жіночою прозою та при вивченні курсу сучасної української літератури.

Навчальний заклад: КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна

Автор: Бурдюг Ксенія Олегівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Українська література

Область: Сумська область