Image

Польська сторінка Великого терору: репресії на теренах Кам'янсько-Дніпровського району

Опис:

Дослідження історії репресій на місцях дозволяє усвідомити трагічні наслідки Великого терору стосовно як окремих соціальних прошарків, так і етнічних груп, слугує попередженням та стимулом для унеможливлення відродження цих явищ як для сучасників, так і для майбутніх поколінь. У ході реалізації проєкту було вперше досліджено історію «польської операції» НКВС у Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області та функціонування родинної пам’яті про репресії. В дослідженні були використані документальні (нормативно-правові акти, архівно-слідчі справи репресованих, документи офіційного діловодства з сімейних архівів) та усні (зібрані в ході інтерв’ювання членів родин репресованих) джерела, фотодокументи. До наукового обігу введено нові архівні та усно-історичні джерела.Автором встановлено, що в ході Великого терору в СРСР проведено 13 «національних» операцій, наймасовішою з яких була польська; виявлено та проаналізовано 24 слідчі справи репресованих жителів Кам’янсько-Дніпровського району польського походження; визначено особливості репресій проти польського населення в нашому краї; окреслено основні характерні особливості «колективного портрету» репресованих мешканців району, що відображає стать, вік, заняття, освіту, місце народження, соціальний стан, партійність та ін., а також процес їх реабілітації, зроблена спроба реконструювати життєвий шлях Ф.І. Пеха та О.І. Закревського, нащадки яких проживають на території району сьогодні; проаналізовано особливості родинної пам’яті про операцію НКВС у цих сім’ях.

Навчальний заклад: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Автор: Черненко Діана Юріївна

Відділення: Історії

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Запорізька область