Image

Вплив теплового стресу на процеси перекисного окиснення ліпідів та активність аскорбат пероксидази у nicotiana tabacum

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено молекулярній відповіді рослин на дію теплового стресу. Останнім часом внаслідок високого техногенного прогресу все більше збільшується негативний наслідок антропогенної діяльності на біосферу, що супроводжується глобальними змінами клімату. Одним з таких змін є потепління. Найчутливішими до високих температур є рослини, що супроводжується їх пошкодженням та в подальшому загибелі. Тому ідея дослідження : молекулярні та біохімічні зміни в клітині рослин за дії теплового стресу, виникла при спостереженні масштабів як і глобального потепління, так і загибель сільськогосподарських культур, що супроводжується великими економічними втратами . Нами досліджено основний маркер оксидативного стресу в клітинні—продукти перекисного окиснення ліпідів—зміни концентрації тіобарбітурат-активних продуктів. Та антиоксидантну відповідь—зміни активності аксорбатпероскидази (один з ферментів антиоксидантної системи). Дані дослідження проводились за рахунок попередньої стресової обробки рослин та в подальшому з використанням спектрофометра.В рамках проєкту досліджено клітинну відповідь на тепловий стрес, та молекулярні зміни в рослинній клітині за його дії. Отримані дані можна в подальшому використати для створення трансгенних рослин, які будуть стійкими до дій високих температур.

Навчальний заклад: Чернівецький ліцей №3 медичного профілю

Автор: Шарлай Олександр Олександрович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Загальна біологія

Область: Чернівецька область