Image

Розробка програмного проекту керування автоматизованою системою поливу

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу елементів та програмних засобів керування автоматизованою системою поливу. Робота над проєктом проходила в три етапи. Перший – конструювання приладу з компонентів. Система є енергонезалежною та складається з двох частин: блоків живлення та керування. Елементи керуючого блоку базуються на створеній власноруч макетній платі. Другий – розробка програмного забезпечення. Складність полягала в тому, що при створенні логічної частини програми потрібно було чітко уявляти хід дій приладу в різних ситуаціях. Це зайняло найбільшу частину часу при створенні приладу в цілому. Після цього систему було вдало протестовано, що й стало останнім етапом проєкту.За допомогою створеної автоматичної системи поливу я зміг оптимізувати свій час. Також ця система була б доречна садівникам чи аграріям у своїй діяльності.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автор: Салимоненко Вадим Олександрович

Відділення: Комп’ютерних наук

Секція: Технології програмування

Область: Полтавська область