Image

Радянізовані "Просвіти" на Ніжинщині 1919 - 1923 р.р.

Опис:

Питання, пов’язані з історією української культури, з утвердженням національної самосвідомості, збреженням самобутніх народних традицій, вимагають першочергового вивчення. Перш за все, ці проблеми тісно пов’язані з історією громадських організацій і товариств, які діяли в різних регіонах України в період національно-визвольних змагань та встановлення радянської влади. Серед значної кількості таких організацій, котрі мали вплив на українське суспільно-політичне і культурне життя, чільне місце належить товариству «Просвіта».Саме тому ми вирішили детальніше дослідити це питання.

Навчальний заклад: Національний університет "Одеська юридична академія"

Автор: Малій Юлія Євгеніївна

Відділення: Історії

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Чернігівська область