Image

Показники фізичного здоров'я та мозкової гемодинаміки у підлітків на фоні артеріальної гіпертензії

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено визначенню рівня фізичного здоров’я й особливостей мозкового кровообігу на фоні підвищеного артеріального тиску у дівчат-підлітків. Реалізація наукової роботи передбачала виконання низки завдань: 1) Аналіз рівня фізичного здоров'я у дівчат на фоні артеріальної гіпертензії; 2) Дослідження стану мозкової гемодинаміки у дівчат із підвищеним артеріальним тиском; 3) Проведення кореляційного аналізу показників фізичного здоров'я та мозкової гемодинаміки у досліджуваних дівчат.Дослідження було проведено на базі навчально-науково-виробничої лабораторії медико-біологічного моніторингу та громадського здоров’я кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. У дослідженні взяли участь дівчата-підлітки віком 15–16 років, яких було поділено на дві групи: І група (основна) – 10 дівчат із артеріальною гіпертензією. За даними амбулаторних карток, вони мали підвищений артеріальний тиск (І стадія гіпертензії); ІІ група (контрольна) – 10 учениць Луцької спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1. За даними амбулаторних карток здорові. Обстеження проводили на добровольцях і за згодою їхніх батьків, при відсутності емоційних чи фізичних перенапружень, з дотриманням усіх біомедичних норм дослідження.Було застосовано наступні методи: метод визначення рівня фізичного здоров'я за методикою Г. Л. Апанасенка, Р. Г. Науменко, методику реоенцефалографії, методи математичної статистики.За результатами дослідження визначено рівень фізичного здоров'я та за допомогою комп'ютеризованого методу вивчено особливості мозкового кровообігу у дівчат із підвищеним артеріальним тиском. Аналіз показників фізичного здоров'я дівчат підлітків засвідчив не лише на їхню залежність від рівня артеріального тиску, але й зниження мозкового кровотоку, що зумовлено наявністю змін у тонусі артерій вертебро-базилярного басейну.

Навчальний заклад: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Автор: Корнійчук Юлія Вадимівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Валеологія

Область: Волинська область