Image

Археологічні пам’ятки доби бронзи (з колекції шкільного музею села Рибинськ Корюківського району Чернігівської області)

Опис:

Науково-дослідницьку роботу присвячено археологічним знахідкам доби бронзи, які були виявлені на території та в околицях сучасного села Рибинськ Корюківського району Чернігівської області і зберігалися в колекції шкільного музею, а нині перебувають під опікою сільської громади. У ході дослідження було схарактеризовано історичну топографію та природно-кліматичні умови, за яких у часи бронзового віку з’явилося поселення, здійснено опис та інтерпретацію кам’яних сокир, фрагменту кераміки з «ялинковим» орнаментом, знарядь праці з каменю та кременю. Виконання дослідницьких завдань дозволило дійти висновку, що на теренах села Рибинськ існувало поселення доби бронзи, про що свідчать численні випадкові знахідки археологічних матеріалів. Мешканці поселення належали до середньодніпровської культури. Водночас виявлені джерела засвідчують, що через Подесення відбувався контакт між носіями різних культурно-історичних спільнот. Археологічні пам’ятки, знайдені в місцевості, де нині розташоване село Рибинськ Корюківського району Чернігівської області, є цінним історичним джерелом.

Навчальний заклад: Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради

Автор: Трейтяк Павло Миколайович

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Чернігівська область