Image

Алювіальні відклади р.Рось у межах Білоцерківської агломерації та їх літолого-мінералогічна характеристика

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено Алювіальним відкладам р. Рось у межах Білоцерківської агломерації та їх літолого-мінералогічній характеристиціГеологія - складна, але надзвичайно цікава та захоплююча наука. Ідея для написання наукового проєкту прийшла під час опрацювання архівних матеріалів (звіту 1940-1941 рр., у якому були викладені результати шліхового дослідження долини р. Рось) Правобережної геологічної експедиції. Згодом з’ясувала, що відбір проб та їх дослідження останні майже 80 років на нашій території не проводилися. Саме алювіальні відклади відіграють важливу роль у формуванні якості води,є комплексним джерелом полігенної мінеральної сировини. Актуальність обраної теми полягає в тому, що виявлено вплив природних та техногенних чинників на формування річкових відкладів, визначено мінеральний склад та вміст елементів-домішок у алювіальних відкладах долини р. Рось.В рамках проєкту нами було встановлено, що відібрані проби є чистими кварцевими пісками. За своєю структурою - кристалічно-зернисті, псамітові, крупноалевритові. Сумарний показник забруднення є слабким. Наявність важких металів у пробах підтверджує походження їх із різноманітних магматичних, метаморфічних та змішаних осадових комплексів.Робота в польових умовах, дослідження літолого-мінералогічного та гранулометричного складу порід у лабораторії, дали можливість удосконалити практичні навички та поглибити знання в галузі геології.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Яковенко Марія Ігорівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Геологія, геохімія та мінералогія

Область: Київська область