Image

Дослідження дисперсії світла

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню дисперсії світла в лінзах за допомогою шкільного обладнання для оптичних експериментів. Дослідження проводились з лінзою зі скла, органічного скла, а також з двома лупами і лінзою для окулярів.Досліджувалась залежність фокусної відстані, показника заломлення і оптичної сили лінзи від довжини хвилі падаючого світла, для цього використовувалися світлофільтри різних кольорів.Було експериментально доведено, що в досліджуваних лінзах спостерігається нормальна дисперсія.Також був запропонований метод визначення неякісних лінз, який базується на побудові графіка залежності показника заломлення лінзи від довжини падаючої світлової хвилі. За допомогою цього метода було визначено, що в одній з досліджуваних луп спостерігається аномальна дисперсія, отже, її можна вважати неякісною.

Навчальний заклад: Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива"

Автор: Соловйов Євгеній Володимирович

Відділення: Технічних наук

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Запорізька область