Image

Лабораторний практикум для вивчення та візуалізації дії сили Лоренца в електролітах

Опис:

Дослідницька робота присвячена розробці лабораторного практикуму для вивчення та візуалізації прояву дії сили Лоренца в електролітах. Актуальністю цієї роботи є необхідність якісної та оптимальної підготовки школярів до ЗНО, формування у них всеохоплюючої та різнобічної картини оточуючого світу макро- та мікроявищ. У середніх та вищих закладах освіти України недостатня увага приділяється вивченню виникнення та дії сили Лоренца в електролітах. Проте, не ознайомившись з цим явищем, не побачивши його, учню важко сформувати уявлення про геофізичні явища в атмосфері, іоносфері та акваторіях. В процесі виконання роботи досліджено ступінь висвітлення проблеми у науковій та навчально-методичній літературі, виділено недоліки існуючих пристроїв. Розроблено установку для візуалізації прояву дії сили Лоренца в електролітах та наведено її технічний опис. Створено лабораторний практикум на базі установки, який дозволяє учням проходити всі етапи: від підготовки до демонстрації виникнення сили Лоренца в електроліті у різних електричних та магнітних полях. Описаний лабораторний практикум пройшов експериментальну апробацію в поточному навчальному році в освітньому процесі з фізики у Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 (до речі, ліцей зайняв 4 місце у Запоріжжі та Запорізькій області за рейтингом результатів ЗНО з фізики у 2020 році) та Запорізькому національному університеті у межах підготовки студентів предметної спеціальності «Середня освіта (Фізики)».

Навчальний заклад: Запорізький багатопрофільний ліцей №99

Автор: Єгорова Вероніка Сергіївна

Відділення: Технічних наук

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: Запорізька область