Image

Особливості скорочень у системі словотвору в німецькій мові

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню скорочення слів та виразів, які сьогодні активно використовується у соціальних мережах молодим поколінням, таких як: Фейсбук, Телеграм, Вайбер, Твіттер. Досліджено специфіку використання закону Менцерата, омонімію абревіатур, скорочення та абревіація слів у сучасній німецькій мов і їх використання як у побутовому, так і в офіційно-діловому стилі мовлення або навіть і у науковому. Нами досліджено велику кількість німецькомовних журналів Vitamin.de та опитано носія німецької мови, Самуеля Ландграу. Абревіація є невід’ємною частиною словотвору. Вона використовується в багатьох сферах діяльності. Крім того, я дослідила способи перекладу німецьких абревіатур на українську мову. Кожна німецька абревіатура по-своєму особлива, тому що почувши її вперше іноді дуже важко уявити її транскрипцію. Абревіатура нерідко окреслює поняття, які читач чи слухач зазвичай не дешифрує, оскільки сприймає її як повноцінну лексичну одиницю, не задумуючись про її співвіднесеність до абревіатури. Одною з декількох проблем омонімії абревіатур та скорочень є переклад на українську або на іншу мови. В рамках проекту досліджено використання абревіатур в сучасній німецькій мові, а також у різних сферах життя в усному та писемному мовлення і соціальних інтернет – мережах.

Навчальний заклад: КНУБА ( Київський національний університет будівництва і архітектури)

Автор: Решетар Катерина Володимирівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Німецька мова

Область: Закарпатська область