Image

Акумуляція енергії шуму за допомогою інноваційних акустоелектричних екранів-перетворювачів енергії

Опис:

XXI століття увійде в історію як століття загострення екологічних проблем: енергетичних, забруднення довкілля, проблем питної води тощо. З-поміж них важливе місце посідає проблема шумового забруднення. Її існування пов’язане з тим, що зростання потужностей сучасного устаткування, машин, побутової техніки, швидкий розвиток усіх видів транспорту призвели до того, що люди на виробництві й у побуті постійно піддаються дії шуму високої інтенсивності.Основною метою роботи є розробка інноваційних акустоелектричних екранів-перетворювачів енергії на основі п’єзоелектричних матеріалів для перетворення акустичної енергії різного походження в електричну.Отже, спираючись на наукову роботу, яке була спрямована на оптимізацію методів вимірювання рівнів шуму (у трьох зонах м. Миколаєва) з метою швидкого створення карт шуму у досліджуваній зоні для виявлення областей високої інтенсивності шумового забруднення, нами було розроблено інноваційні акустоелектричні екрани-перетворювачі енергії, які дозволять не лише перешкоджати поширенню звукових хвиль, але й перетворювати їх на електричну енергію. У роботі були використані п'єзоелементи з титанат цирконату свинцю (PZT). Розроблені акустоелектричні екрани пройшли експериментальну перевірку на основних автомагістралях міста Миколаєва. Експериментальна панель була встановлен на зупинках громадського транспорту з високим рівнем шумового навантаження. На основі експериментального застосування розроблених екранів було обчислено та проаналізовано обсяг можливої накопиченої енергії в залежності від рівня шумового навантаження. Також було запропоновано шляхи ефективного використання акумульованої енергії.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Іванченко Ксенія Віталіївна

Відділення: Технічних наук

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Миколаївська область