Image

Реконструкція північного житлово-господарчого комплексу Молюхів Бугор

Опис:

У роботі здійснена реконструкція загального вигляду житлово-господарського комплексу, розташованого на півночі енеолітичного поселення Молюхів Бугор, на основі вивчення результатів розкопок північної частини поселення у 2009, 2011, 2013, 2018 та 2019 роках, відокремлення в них житлових і господарських об’єктів, узагальнення отриманих матеріалів та особистого досвіду, який був отриманий під час участі у розкопках поселення у 2019 році. Актуальність дослідження полягає у необхідності інтерпретації результатів польових досліджень Молюхового Бугра.В результаті проведеного дослідження автором запропонована теоретична реконструкція загального вигляду північного житлово-господарського комплексу, що складався з двох частин, розділених «ровом» і з’єднаних між собою трьома містками. До об’єктів комплексу віднесено: «рів», заповнений відходами життєдіяльності та попелом; 15 господарських ям, частина з яких мала накриття; систему «стовпів» від певних дерев’яних конструкцій у східній частині; 3 верхніх та 2 нижніх відкритих вогнища видовженої форми у західній частині; 3 заглиблені у материк споруди, 2 з яких, вірогідно, були невеликими куренеподібними житлами. Окремі ділянки комплексу мають уявну реконструкцію на малюнках автора.

Навчальний заклад: Черкаський державни бізнес-коледж

Автор: Гилюк Ілля Артурович

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Черкаська область