Image

Проблема насилля серед учнівської молоді в оцінках представників причетних і залучених соціальних груп

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено з’ясуванню ставлення представників причетних і залучених соціальних груп до проблеми насилля серед учнівської молоді.Сучасне суспільство стає все більше жорстоким та менше толерантним. Дослідниками проблем насилля відмічається його употужнення та урізноманітнення видів і форм прояву як соціального, так і міжособистісного плану, виокремлюються та аналізуються природні та соціокультурні причини і наслідки жорсткості одних людей та їхніх груп стосовно інших людей та груп. У полі зору теоретиків і практиків перебуває і школа, як місце вторинної соціалізації учнівської молоді.Очевидно, що школа є своєрідним віддзеркаленням сучасного суспільства, тому рівень насилля у соціумі може екстраполювати на школу.В процесі дослідження нами було визначено сутність насилля серед учнівської молоді крізь призму міждисциплінарного підходу, виявлено та охарактеризовано причини і наслідки соціальної напруги в учнівському середовищі а також проведено опитування причетних (учнів ліцею) і залучених (учителів, батьків учнів ліцею) у проблему насилля соціальних груп та проаналізовано їх результати, окреслено можливі шляхи вирішення проблеми насилля серед учнівської молоді.

Навчальний заклад: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Автор: Прищепенко Дарина Петрівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Соціологія

Область: Полтавська область