Image

Удосконалення методики картографування шумового забруднення міських територій засобами ГІС-технологій (з використанням програмного пакету ARCGIS)

Опис:

XXI століття увійде в історію як століття загострення екологічних проблем: енергетичних, забруднення довкілля, проблем питної води тощо. З-поміж них важливе місце посідає проблема шумового забруднення. Її існування пов’язане з тим, що зростання потужностей сучасного устаткування, машин, побутової техніки, швидкий розвиток усіх видів транспорту призвели до того, що люди на виробництві й у побуті постійно піддаються дії шуму високої інтенсивності.Метою роботи є оптимізація процесу просторово-часової оцінки шумового навантаження на міські території шляхом побудови карт шуму обраних ділянок засобами ГІС-технологій (з використанням самостійно створеного шумоміра та програмного пакету ArcGIS).Отже, дана наукова робота презентує дослідження, яке було спрямоване на оптимізацію методів вимірювання рівнів шуму (у трьох зонах м. Миколаєва) з метою швидкого створення карт шуму у досліджуваній зоні для виявлення областей високої інтенсивності шумового забруднення.Дослідження показало, що рівні шуму різняться від 38 дБ до 83 дБ, У ході роботи зроблено висновок, що, хоча виміри не охоплювали територію всього міста, але показали, що спостерігається досить високий рівень шуму, на який потрібно звернути увагу в подальших дослідження та діях стосовно зниження рівня шумового навантаження. Був створений власний шумомір на платформі Arduino та розроблений на його основі оптимізований метод вимірювання рівнів шуму одночасно у багатьох точках міста.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Іванченко Ксенія Віталіївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Екологія

Область: Миколаївська область