Image

Парадигма розвитку вектору толерантності між канадським урядом та українськими переселенцями: перша та друга хвилі еміграції

Опис:

В умовах гібридної війни на сході України, за участі Російської Федерації, велику роль відіграє її інформаційна складова. Спостерігаються постійні «вкидання» фейкової інформації, яка шкодить зовнішньополітичному іміджу України. Одним з яскравих прикладів є повідомлення щодо концтаборів для українців у Канаді під назвами «Канадский Гулаг для украинцев», «Концлагеря для хохлов в Канаде» тощо. Беручі до уваги, що Канада найближчий оплічник України, – ця інформація, на наш погляд, є доволі небезпечною, оскільки підриває довіру між країнами.У роботі досліджено парадигму розвитку вектору толерантності між першою та другою хвилею українських переселенців та канадським урядом. Автором визначено ступінь наукової розробки теми та повноту джерельної бази; окреслені причини, характер, склад та особливості першої та другої хвиль імміграції українців до Канади; розглянуто імміграційну політику Канади відносно українських переселенців у зазначений період та відтворено її еволюцію; проаналізовано ставлення канадського суспільства до новоприбулих переселенців під час Першої світової війни та у міжвоєнний період; значна увага приділена умовам перебування українців у таборах для інтернованих. Уряд Канади всіляко зоохочував іммігрантів. Українські переселенці зробили великий внесок в освоєння канадської цілини і розвиток промисловості. З початком Першої світової війни українці канади піддалися несправедливій дискримінації, але, починаючи з 20-х років, вектор відносин канадського уряду щодо українців почав змінюватися на краще, що сприяло їх імплементації в канадське суспільство без втрати своєї національної ідентичності та самобутності

Навчальний заклад: Миколаївський муніципальний колегіум ім.В.Д.Чайки

Автор: Дубов Юрій Вікторович

Відділення: Історії

Секція: Всесвітня історія

Область: Миколаївська область