Image

Cинтетичні фульвокислоти з оплодня гранату

Опис:

На сьогодні відомо, що фульвокислоти володіють цілим комплексом терапевтичних властивостей, однак широке впровадження їх в медичну практику обмежується залежністю властивостей кінцевого продукту від джерела їх вилучення. У зв’язку з цим інтерес набувають дослідження, націлені на розвиток експериментальних підходів одержання синтетичних речовин, які за будовою, фізико-хімічними та терапевтичними властивостями є подібними до природних фульвокислот, але при цьому характеризуються стандартизованими та керованими параметрами. Робота присвячена створенню нового оригінального способу одержання синтетичних фульвокислот з елаготанінів, одержаних зі шкірок гранату, та дослідження їх фізико-хімічних властивостей. Дослідження елементного складу, спектрів поглинання в ІЧ-, УФ- та видимій областях, рентгеноструктурний аналіз, антибактеріальні характеристики синтетичних фульвокислот, одержаних з оплодня гранату, дозволив констатувати однотипність хімічної будови та властивостей синтетичних полімерних продуктів з природними гуміновими речовинами. Однак, на відміну від природних фульвокислот, синтетичні аналоги, одержані за розробленою методикою характеризуються контрольованими та відтворюваними властивостями, що значно розширює можливості їх використання у медицині.

Навчальний заклад: Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ)

Автор: Назаренко Анна Сергіївна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Черкаська область