Image

Сортовипробування картоплі української та зарубіжної селекції

Опис:

Дану роботу було розпочато в рамках проєкту «Шкільний сад» з метою розвитку діяльності кооперації сільського населення, мотивації населення на ведення господарства, що проводиться в Селянщинському спортивному ліцеї національною екологічною організацією Green Cross Ukraina (GCU). В науково-дослідницькій роботі описані результати вивчення господарсько-цінних ознак шести сортів картоплі (Міраж, Магда, Зоряна, Ажур, Шедевр, Сувенір Чернігівський). За результатами даного дослідження встановлено оптимальний асортимент сортів картоплі для вирощування на півночі Полісся, що допоможе підвищити продуктивність ведення сільського господарства. Актуальність теми зумовлена тим, що в останні роки, з багатьох причин, змінилися вимоги до сортів, зокрема за смаковими якостями, також Україна відзначається різноманітністю ґрунтово-кліматичних умов, які не завжди і не в усіх регіонах сприятливі для вирощування картоплі, не всі сорти є стійкими до уражень хворобами, що призводить до значного зниження врожаю. Тому, найбільш ефективним шляхом підвищення продуктивності картоплі є впровадження в практику вирощування екологічно-чистих, високоврожайних сортів картоплі, біологічні особливості яких більш відповідають місцевим грунтово-кліматичним умовам даного регіону. Висновки даного дослідження допоможуть споживачеві при виборі картоплі, які задовольнили б найбільше його вимог до сортів для власного вирощування. Матеріали роботи можуть бути основою для визначення харчової цінності бульб картоплі.

Навчальний заклад: Селянщинський спортивний ліцей ім. героїв АТО Олександра Голяченка та Дмитра Литвинчука

Автор: Макрушина Анна Сергіївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Селекція та генетика

Область: Житомирська область