Image

Психологічний образ жінки у прозі Юрія Косача та Мілана Кундери (на матеріалі новели "Клубок Аріадни", повісті "Еней та життя інших", роману "Нестерпна легкість буття")

Опис:

Упродовж дослідження ми намагалися розкрити психологічний образ фатальної жінки, порівнюючи три твори: «Клубок Аріадни», «Еней та життя інших», «Нестерпна легкість буття». Ми визначили, що фатальність відбувається за рахунок втрати героїнею ідентичності та втиснення її у рамки чужого простору. Саме це стає основою для формування такого типу жінки, який спрацьовує як захист від несприйняття її соціумом. Досліджуючи тему, ми зосередили увагу на тому, як відбувається втрата ідентичності особи, вплив чужого середовища, який сприяє цьому та створення образу «фатальна жінка» на прикладі героїнь творів Юрія Косача та Мілана Кундери. Таким чином, порівняння творів цих авторів дало можливість краще зрозуміти психологію фатальної жінки, показати, як вона почувалась у ХХ столітті, що впливало на неї, її вчинки та долю. Такий порівняльний аналіз здійснено вперше.

Навчальний заклад: Львівська академічна гімназія

Автор: Ткачик Катерина Олександрівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Львівська область