Image

Особливості структури та семантики новітнього англомовного вокабуляра сфери екології

Опис:

Робота присвячена аналізу сучасного англомовного лексикону сфери екології та структурно-семантичних особливостей еко-неологізмів. Вибір теми дослідження визначає необхідність комплексного аналізу явищ та інноваційних процесів у лексиці сфери екології останніх десятиліть. Актуальність теми обумовлена роллю екологічної лексики щодо збагачення словникового складу англійської мови. Дослідний інтерес нашої роботи до сфери екологоії пояснюється збільшенням кількості фразеологічних та лексичних номінацій, які семантично пов'язані з даною сферою. Екологічна галузь охоплює сукупність явищ, які потребують адекватної вербалізації, та є одним з головних джерел постачання новітньої лексики в сучасний англійський вокабуляр. Семантичний аналіз досліджуваної лексики дозволив класифікувати її за екофункціональними класами, які детально описано у нашій роботі.

Навчальний заклад: Криворізька загальноосвiтня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов

Автор: Казакова Софія Сергіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Англійська мова

Область: Дніпропетровська область