Image

Розвиток пам’яткоохоронної діяльності на території України. порівняльний аналіз (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст. та сучасність)

Опис:

Моя зацікавленість темою зумовлена тим, що сьогодні існує проблема неузгодженості норм права в різних нормативно-правових актах пам’яткоохоронного законодавства. І я як патріот своєї країни та майбутній правник хочу зробити перші кроки щодо впорядкування законодавчої бази, відповідно до міжнародних стандартів і становлення України як могутньої держави. З іншого боку, в часи існування Імператорської археологічної комісії бракувало джерельної бази археологічних та історичних пам’яток. Я зробив спробу з’ясувати, чому спроби впровадження проєктів щодо охорони пам’яток на початку ХХ ст. зазнали поразки. Більше того, це – спроба опрацювати, систематизувати і проаналізувати законодавчу базу у сфері охорони пам’яток, критично розглянути ставлення наукових товариств до даної діяльності і зробити порівняльний аналіз у розвитку пам’яткоохоронної діяльності на території України в різні періоди її існування. Варто зауважити, що робота має практичне значення. Мене зацікавило ставлення моїх однолітків до даної проблеми, чи не байдуже їм історія та її збереження. Тому я провів власне опитування серед молоді віком від 14 до 17 років. Цікавить мене і історія рідного міста. На землях Броварщини виявлено низку археологічних та історичних пам'яток, що або, на жаль, руйнуються, або не мають статусу для належної охорони. Хочу відзначити, що археологія, на перший огляд, здається чимось далеким і мало зрозумілим. Але це те, що поруч: храми, пам’ятки історії, витвори мистецтва, зброя. І все це потребує не тільки вивчення, а й осмислення. Тому я глибоко переконаний, що цю галузь науки треба розвивати, оскільки вона забезпечує зв’язок поколінь, сприяє формуванню свідомого українця.

Навчальний заклад: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Автор: Кожушко Владислав Олександрович

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Київська область