Image

Марновірство як соціокультурний феномен

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу марновірства як соціокультурного феномену.В роботі розглядаються забобони та марновірства, а також їх аналіз методом архетипів К.Г. Юнга. Було вивчено різні точки зору на поняття «марновірство»; класифіковано марновірства; визначене ставлення людей до марновірства; з’ясовано, яким є вплив марновірства на життя людей; виявлено характерні риси містичних, церковних та побутових забобонів. Автором були розглянуті наукові роботи та статті з теми, прослухано інтерв’ю із священниками. На основі отриманих даних виявлено, що більшість людей знає про забобони, але відноситься до них слабопозитивно. Проте забобони впливають на поведінку людей, часто довільно.

Навчальний заклад: Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради

Автор: Левіна Дар'я Романівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Дніпропетровська область