Image

Освітній простір Хмельницької області: територіальні зміни

Опис:

Проєкт спрямований на дослідження освітнього простору Хмельницької області, його змін в умовах реформування. Під освітнім простором слід розуміти територію, на якій забезпечується надання освітніх послуг закладами освіти різного рівня. Дане поняття виражає територіальну організацію об’єктів освітньої діяльності і розглядає їх як цілісність, єдиний простір. Важливими сутнісними характеристиками терміну «освітній простір» є територіальна визначеність освітніх послуг, системність, наявність просторових координат та єдність вимог до змісту освіти на певному рівні та певній території. Наразі ведеться активне реформування галузі освіти, зокрема, впроваджується децентралізована система управління освітою. Тому в роботі не просто показано, що модель освітнього простору, а досліджено чинники, що впливають на його формування, відображено аналіз суспільно географічних змін в освітньому просторі Хмельницької області, проаналізовано кількісні та якісні зміни, встановлено алгоритм виділення опорних шкіл та виявлено територіальні нерівномірності розподілу опорних шкіл. На основі проведених розрахунків побудовано картосхему та спрогнозовано рівень покриття опорних шкіл та виділені території, де необхідно розвивати сільські опорні заклади. На прикладі конкретно взятої території запропоновано та науково обґрунтовано алгоритм й рекомендації щодо визначення освітніх закладів середньої освіти, які можуть виконувати функції опорних.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Жарун Анна Ігорівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Географія та ландшафтознавство

Область: Хмельницька область