Image

Наномедицина з точки зору нанотехнологій. Вплив взаємодії наночастинок золота та антибіотиків з мікроорганізмами на оптичні властивості їх розчинів

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу взаємодії наночастинок золота та антибіотиків з мікроорганізмами на оптичні властивості їх розчинів.В рамках експерименту препарати бактерій та дріжджів у буферному розчині змішувались з розчинами наночастинок золота різних розмірів та з різними стабілізаторами, а також з розчинами антибіотиків. Кожна кювета з біопрепаратом чотири рази поміщалась до спектрофотометра через певні проміжки часу, за допомогою якого вимірювались спектри поглинання світла розчинами. Також порівнювалися зміни інтегрального коефіцієнта поглинання розчинів біопрепаратів з часом. У результаті було підтверджено ефективність наночастинок золота проти бактеріальних та грибкових препаратів, а також показано, що взаємодія наночастинок з біооб’єктами може бути досліджена за допомогою видимих спектрів поглинання.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Поліщук Марина Вікторівна

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Теоретична фізика

Область: м. Київ