Image

Практичне застосування оптимізаційних задач

Опис:

Метою роботи є вивчення основних математичних понять теорії оптимізації та застосування їх в життєдіяльності підлітка; розгляд практичних задач, які ілюструють теоретичний матеріал.У роботі розглянуто деякі математичні методи відшукання оптимальних розв’язків задач лінійного та нелінійного програмування, вивчено питання про математичне моделювання, розглянуто спосіб розв’язування задач лінійного програмування з допомогою симплекс-методу, а також побудовано математичну модель теорії портфеля валют і застосовано метод множників Лагранжа для одержання оптимального розв’язку задачі.Робота має теоретичний і практичний характер. У подальшому отримані результати планується використовувати для побудови складніших математичних моделей задач, які можуть бути актуальними в різних галузях економіки.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет (До червня 2020 року Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка )

Автор: Мартинюк Андрій Сергійович

Відділення: Математики

Секція: Математика

Область: Тернопільська область