Image

Методи та засоби нормалізації теплових режимів керованих енергоефективних індивідуальних теплових пунктів

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню методів та засобів нормалізації теплових режимів керованих енергоефективних індивідуальних теплових пунктів.Досліджено, що обсяг теплоспоживання в основному залежить від середньої температури зовнішнього повітря, вологості, напряму та швидкості вітру. Проаналізовано енергозберігаючі заходи щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у житлових будинках. Обґрунтовано шляхи суттєвого покращення енергоефективності житлових будинків при впровадженні різних видів керованих інженерних споруд. Досліджено функціональні можливості оптимізації режимів роботи сучасних ІТП із погодним регулюванням на прикладі ІТП на базі обладнання фірми Danfoss.У роботі виконано порівняльний аналіз за результатами різних способів нормалізації теплових режимів інженерних споруд житлових будівель з подальшим обґрунтуванням ефективності від їх впровадження. Отримані результати можуть бути використані при практичному впровадженні перспективних заходів з енергозбереження у житлово-комунальному секторі.

Навчальний заклад: Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь"

Автор: Лашко Юлія Олександрівна

Відділення: Технічних наук

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Полтавська область