Image

Вимірювально-сигналізаційний комплекс сейсмічного типу

Опис:

Дана робота вирішує проблематику оцінки параметрів рухомих об’єктів (наземного транспорту), зокрема маси, швидкості та певних технічних особливостей (кількість вісей підвіски та інші) без його зупинки. Для оцінки таких парметрів наземного транспорту використовуються сенсори сейсмічного типу – геофони.В рамках проекту розроблена функціональна модель пристрою, яка здатна оцінити масу та швидкість транспортного засобу який рухається по шляхам загального призначення. Створена програма управління АЦП з мікрокомп’ютеру Raspberry Pi на мові програмування Python.Для оцінки функціональних можливостей моделі пристрою, був проведений натурний експеримент, в ході якого були отримані кількісні оцінки рухомих об’єктів.При подальшому розвитку даної теми, пристрій може бути використаний для контролю маси та швидкості транспорту що рухається на певних ділянках шляхів України такими структурами як ДСНС України в вирішенні цивільних завдань, МВС. В якості сигналізаційної системи комплекс може використовуватись МО України та іншими структурами при вирішенні військових завдань.

Навчальний заклад: НТТУ КПІ

Автор: Карягін Гліб Євгенійович

Відділення: Технічних наук

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: м. Київ