Image

Використання LEGO Education для проведення експериментів з фізики

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено можливості використання комплектів LEGO MINDSTORMS Education EV3, додаткових наборів LEGO Education «Відновлювані джерела енергії» та «Пневматика» для проведення фізичних експериментів.Використання робототехніки на уроках фізики та інформатики дозволяє здійснювати навчання через дію, адже створюючи реальні речі, учні краще розуміють фізичні закони та принципи програмування. В багатьох навчальних закладах України з’являються комплекти для занять з робототехніки, які можна використовувати для вивчення точних наук, якщо проявити технічну творчість та навички написання програмних кодів для мікрокомп’ютера.В ході виконання проєкту нами було зроблено оцінку можливості використання наборів LEGO Education під час вивчення кінематики, динаміки, законів збереження енергії, теплових явищ та пневматики. Сконструйовані діючі моделі для вимірювання швидкості руху тіла, прискорення вільного падіння, коефіцієнта тертя ковзання; демонстрації роботи пневматичного преса та автомобіля на сонячній батареї; проведення дослідження руху тіла по похилій площині, явища конвекції та процесу перетворення енергії, також надано практичні рекомендації по використанню окремих пристроїв LEGO Education.

Навчальний заклад: Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Пузєєв Максим Олександрович

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Експериментальна фізика

Область: Черкаська область