Image

Застосування автономних зондів для вирішення проблеми космічного сміття

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу проблеми космічного сміття та пошуку шляхів її вирішення.Досліджено походження космічного сміття, його розподіл по орбітах, небезпеку для подальшого розвитку космонавтики, астрономічних та космічних досліджень. Запропоновано та обґрунтовано метод застосування малих космічних апаратів (зондів) для вирішення даної проблеми, його переваги та недоліки. Розроблено архітектуру автономного зонда для впливу на рух сміття за допомогою лазерного імпульсу та принципи керування системою зондів. Проведено оцінку необхідної енергії імпульсу для переміщення частинок сміття між орбітами Землі.Досліджено ефективність генерування електроенергії фотовольтаїчними панелями при освітленні монохроматичним випромінюванням для моделювання енергозабезпечення зонда за межами атмосфери. На основі даних проведеного дослідження запропоновано спосіб живлення автономних зондів.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Ставицька Анастасія Романівна

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Астрономія та астрофізика

Область: Тернопільська область